STU E-SPORT 2023 (ประเภทแข่งขันเกมส์ ROV)

STU E-SPORT 2023 (ประเภทแข่งขันเกมส์ ROV)

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อให้ผู้ร่วมแข่งขันได้พัฒนาการเล่นเกมส์ต่อยอดสู่การทำงานแบบทีมเวิร์ค
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมแข่งขันได้แสดงความสามารถพัฒนาไปสู่มืออาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส. (1 คน สามารถสมัครได้ 1 ทีม เท่านั้น)
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้โทรศัพท์มือถือและที่ชาร์จแบตของตัวเอง กรรมการหรือผู้คุมการแข่งขันจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ที่อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียระหว่างการแข่งขันในครั้งนี้
 2. 3.2 การแข่งขันใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที กรณีใช้เวลาเกินจะนับจำนวน Tower คงเหลือของแต่ละทีม/กรณีจำนวน Tower เท่ากัน ให้นับจำนวน Kill/Dead ที่ได้มากกว่า
 3. 3.3 การแข่งขันในโหมดสร้างห้อง 5v5 แบ่งออกเป็นดังนี้
   • รอบที่ 1 แข่ง 1 เกมส์ แพ้คัดออก
   • รอบที่ 2 แข่ง 1 เกมส์ แพ้คัดออก
   • รอบที่ 3 แข่ง 1 เกมส์ แพ้คัดออก
   • รอบรองชนะเลิศ แข่ง 1 เกมส์ ชนะ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 1 / แพ้ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 3
   • รอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 3 (แข่งพร้อมกัน) แข่ง 3 เกมส์ ทีมที่ชนะ 2 เกมส์ก่อนชนะ

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานศิลปวัฒนธรรม

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. การชนะบาย กรณีไม่มาแข่งขันภายใน 10 นาที หลังเวลาที่เริ่มทำการแข่งขัน
 2. การหลุดออกจากเกมส์ (Disconnect) ให้ทำการหยุดเกมส์ชั่วคราว
   - กรณีหลุดมากกว่า 1 คน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการกลาง / ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมช่วยหรือ Map hack ในการช่วยเล่นทุกประเภท
 3. ห้ามจงใจหลุดจากการแข่งขัน/ทำให้ฝ่ายตรงข้ามชนะอย่างชัดเจน (ล้มมวย)
 4. ห้ามใช้ผู้เล่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในการแข่งขัน/ หากมีการใช้บัคในเกมส์ ซึ่งกรรมการเห็นว่าไม่ยุติธรรม จะปรับแพ้ทันที/ห้ามใช้กิริยา, ท่าทาง หรือคำพูดไม่เหมาะสมตลอดทั้งการแข่งขัน มีโทษปรับแพ้

สมัครแข่งขันได้ที่