การแข่งขัน STU ส้มตำลีลาวาไรตี้ของดีอีสานบ้านเฮา

การแข่งขัน STU ส้มตำลีลาวาไรตี้ของดีอีสานบ้านเฮา

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันกล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีมละไม่ต่ำกว่า 3 คน
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแข่งขันส้มตำ ประเภทตำมั่ว เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนำอุปกรณ์หรือวัตถุดิบในการแข่งขันมาเองทั้งหมด เช่น มะละกอ มะนาว ครก สาก (สำหรับโต๊ะที่ใช้ในการวางอุปกรณ์ให้ใช้โต๊ะที่วิทยาลัยฯ จัดเตรียมไว้เท่านั้น)
 4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายให้สอดคล้องกับการแข่งขัน

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อุโมงค์ หน้าอาคาร The Bliss วิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. ลีลา ท่าทางประกอบ/ความสนุกสนานในการตำส้มตำ 50 คะแนน
 2. รสชาติ 30 คะแนน
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดตกแต่ง สวยงาม น่ารับประทาน 10 คะแนน
 4. ความสะอาด 10 คะแนน

สมัครแข่งขันได้ที่