วาดภาพการ์ตูนลายเส้น หัวข้อโลกของการศึกษาแห่งอนาคต

วาดภาพการ์ตูนลายเส้น หัวข้อโลกของการศึกษาแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการถ่ายทอดผลงานศิลปะเพื่อแบ่งปันมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญต่อ “โลกของการศึกษาแห่งอนาคต” ในหลากหลายแง่มุมให้กับสังคมได้รับรู้
 2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจด้านศิลปะการวาดการ์ตูนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้ร่วมชื่นชม ในกิจกรรมงานสันตพลนิทรรศ ประจําปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. หรือ ปวส. (ประกวดประเภทเดี่ยว)

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. วาดภาพการ์ตูนลายเส้น ขาว-ดำ ในหัวข้อ “โลกของการศึกษาแห่งอนาคต” ลงบนกระดาษขนาด A3 ที่กองประกวดจัดไว้ให้เท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพมาด้วยตนเอง
 2. เนื้อหาเป็นการ์ตูนภาพเดี่ยว (One page comic) หรือ มีเรื่องราว เช่น การ์ตูนช่อง สามารถอ่านจบในหน้าเดียว และสื่อความหมายได้ โดยไม่จํากัดเทคนิคและวิธีการ
 3. ผลงานการประกวดต้องคิดขึ้นมาใหม่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร The Pride วิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. มีความสวยงามสมบูรณ์ ตรงตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 50 คะแนน
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองในการนําเสนอที่แปลกใหม่ 30 คะแนน
 3. การสื่อความหมายตรงตามโจทย์ที่ได้รับ 20 คะแนน

สมัครแข่งขันได้ที่